Monitorizare

Monitorizare ( consultație 30-40 minute)- 100 RON

Monitorizarea se va face săptămânal şi va avea în vedere schimbările care apar pe parcursul unei săptămâni.

Pacientul este reevaluat şi se aduc ajustări în regimul alimentar stabilit anterior. Se urmăresc pașii în atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung. Nutriţia clinică urmăreşte echilibrarea statusului alimentar al pacienţilor diagnosticaţi cu diferite patologii.

Fiecare patologie în parte prezintă particularităţile sale din punct de vedere nutriţional de aceea este extrem de important ca pe lângă tratamentul medicamentos stabilit de medicul curant să se stabilească şi un regim alimentar.